Ontvang onze aanbiedingen en informatie over onze nieuwe producten:  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

menu

Statuten en toekenningsvoorwaarden

1 - Toekenningsvoorwaarden : Mei 2021

J87 - Uittreksel uit de voorwaarden van de actie 'gouden medaille van de getrouwheid' : DOMOTI VAD organiseert van 01 mei 2021 tot 30 april 2022 voor zijn verschillende merken een operatie die gratis is en zonder aankoopverplichting. iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen (België, Duitsland, Nederland, verenigd koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De te overhandigen cadeaus worden in toenemende waarde toegekend in functie van het grootste bedrag tot het kleinste bedrag van de omzet die tussen 2 november 2020 en 30 april 2021 werd gerealiseerd. In het geval van een ex aequo wordt rekening gehouden met de cadeauaanvraag die ons als eerste heeft bereikt. De te overhandigen cadeaus binnen deze actie zijn: een led televisietoestel van Samsung met een handelswaarde van € 299 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een smartphone van Huawei met een handelswaarde van € 199 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een computer van Dwo met een handelswaarde van € 169,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een videocamera van yin fun met een handelswaarde van € 139,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. een tablet van leshp met een handelswaarde van € 41,93 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Een horloge van Cellys met een handelswaarde van € 29,99 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Eenieder die deelneemt aan de actie ontvangt minstens een wekker van Scientec Design met een handelswaarde van € 7,99. Domoti behoudt zich het recht voor uw cadeau te vervangen door een aankoopcheque ter waarde van € 7,99. Om aan deze actie deel te nemen moet de persoonlijke cadeau-aanvraag, bovenaan op de bestelbon, worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de catalogus waarin de actie wordt toegelicht; bovendien moeten de op de documenten vermelde instructies vóór de afsluitingsdatum van de actie, namelijk 30/04/2022, nageleefd zijn. De voorwaarden voor toekenning evenals de lijst met klanten die in aanmerking komen voor de grootste cadeaus worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier schriftelijk om verzoekt en zich richt tot DOMOTI VAD - postbus 7151 3109 ad Schiedam.


2 - 'EEN IPAD TE WINNEN' : Juli 2021

J88 – UITTREKSEL UIT HET TREKKINGSREGLEMENT 'EEN IPAD TE WINNEN' De maatschappij DOMOTI VAD RCS Lille n° b 342 883 758 met maatschappelijke zetel te Zone de la Bouverne 16 av industrielle - 59520 Marquette Lez Lille, organiseert van 01/07/2021 tot 31/12/2021 voor de verschillende merken een kansspel zonder aankoopverplichting en met trekking op latere datum, genaamd 'EEN IPAD TE WINNEN'. Dit trekkingsspel kan worden aangeboden in verschillende vormen en onder verschillende namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de Départements en Terroitoires d'Outremer), maar ook in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk), en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende: een IPAD met een handelswaarde van € 389.00 of £ 336 of de tegenwaarde ervan als cheque. Om aan dit trekkingsspel deel te nemen, hoeft u alleen maar de deelnamebon terug te sturen naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven voor de uiterlijke datum waarop de actie wordt afgesloten, nl. 31/12/2021. De begunstigden worden op de hoogte gebracht binne de drie maanden na afloop van het spel. De winnaars zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix.De maatschappij DOMOTI VAD kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij DOMOTI VAD - IDEAL PRAKTIJK - Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam/ Postbus 20200 - 7700 MOESKROEN (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw IBAN en BIC mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door DOMOTI VAD geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.

Bovenkant van de pagina