Ontvang onze aanbiedingen en informatie over onze nieuwe producten:  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Statuten en toekenningsvoorwaarden

1 - Toekenningsvoorwaarden : September 2019

Uittreksel uit het spelreglement ‘€ 2.000 te winnen’ : De firma Domoti SAS, handelsreg. Rijsel nr. b 342.883.758 met zetel te zone de la Bouverne 16, av. industrielle - 59520 Marquette-lez-lille, organiseert van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor zijn verschillende merken een spel met trekking op latere datum, genaamd '€ 2.000 te winnen'. Dit spel kan worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de départements en terroitoires d'outremer), maar ook in verschillende europese landen, en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. De toekenning is de volgende: een bankcheque van € 2.000,00 of een schenking van £ 1.728,48 (wisselkoers op 24/06/19) en evenveel aankoopbonnen met een waarde van € 5 als er deelnemers zijn in de europese unie, of van £ 5 als er deelnemers zijn in het verenigd koninkrijk die hun deelnemingsbon hebben teruggestuurd vóór de datum waarop het spel wordt afgesloten, nl. 31/08/2020. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen de deelnamebon samen met de bestelling op te sturen naar het adres dat op de catalogus met de actie staat, en de instructies te volgen die in de documenten staan. enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij domoti sas kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Domoti SAS - postbus 7151 - 3109 ad schiedam / postbus 20200 - 7700 Moeskroen (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. er zal door Domoti sas geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.


2 - Toekenningsvoorwaarden : November 2019

UITTREKSEL VAN DE MODALITEITEN VAN DE ACTIE “EEN CADEAU VAN HET MERK PHILIPS ” : Domoti SAS organiseert van 15 november 2019 tot 15 oktober 2020 voor zijn verschillende merken, een gratis actie met aankoopverplichting, om zijn beste klanten te belonen en zijn nieuwe klanten te verwelkomen. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende : een ledtelevisietoestel van het merk PHILIPS met een handelswaarde van €/£ 299,99 of een cheque voor de tegenwaarde daarvan. Elke deelnemer aan de actie ontvangt met zijn bestelling minstens een cadeau van het merk PHILIPS, namelijk een staaflamp met een handelswaarde van €/£ 7,99. DOMOTI behoudt zich het recht voor om uw cadeau te vervangen door een aankoopbon ter waarde van €/£ 7,99. De hoofdprijs wordt toegekend in functie van de volgende criteria: het grootste aantal punten berekend op basis van de letters waarmee de familienaam en voornaam van de deelnemers worden gevormd en zoals ze zijn opgenomen in de dossiers. De puntentelling gebeurt als volgt: A = 705 punten, B = 375 punten, C = 58 punten, D = 822 punten, E = 32 punten, F = 5 punten, G = 1 punt, H = 12 punten, I = 253 punten, J = 555 punten, K = 999 punten, L = 2000 punten, M = 1000 punten, N = 5 punten, O = 1500 punten, P = 2 punten, Q = 8 punten, R = 666 punten, S = 8 punten, T = 3000 punten, U = 1888 punten, V = 23 punten, W = 1 punt, X = 4 punten, Y = 5 punten, Z = 2 punten. De hoofdprijs wordt toegekend aan diegene wiens voor- en familienaam het grootste aantal punten oplevert. In het geval van een gelijke stand wordt ook de naam van de stad van deze deelnemers in de puntentelling opgenomen. Om aan deze actie deel te nemen moet de persoonlijke cadeau-aanvraag, bovenaan op de bestelbon, worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de catalogus waarin de actie wordt toegelicht; bovendien moeten de op de documenten vermelde instructies vóór de afsluitingsdatum van de actie, namelijk 15/10/2020, nageleefd zijn. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier schriftelijk om verzoekt en zich richt tot DOMOTI SAS - Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam.


3 - Toekenningsvoorwaarden : Maart 2020

UITTREKSEL van het reglement: De maatschappij Domoti SAS organiseert van 15 februari 2020 tot 15 augustus 2020 voor al zijn merken een spel met trekking op eerdere datum, genaamd 'grote operatie cheque'. Dit spel kan tegelijkertijd in verschillende Europese landen worden georganiseerd en aangeboden onder verschillende vormen en namen. De actie is toegankelijk voor iedereen woonachtig in het land Frankrijk en Corsica (met uitzondering van de Départements en Terroitoires d'Outremer), maar ook in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk), en die een omstandig document heeft ontvangen, met uitzondering van personeelsleden (en hun familie) die een activiteit uitoefenen in een onderneming die banden heeft met de organiserende onderneming. Om aandit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar de prioritaire chequeaanvraag in te vullen die als deelnamebewijs geldt, en deze samen met een bestelling en de betaling ervan met de post terug te sturen ten laatste op 15/08/2020 naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. Enkel een cadeauaanvraag is niet voldoende om deel te nemen aan het spel. Voor deze documenten werden verstuurd, is reeds een trekking gebeurd onder de geadresseerden van het speldocument door Meester Gobert. Zij werden van tevoren in paren verdeeld met een gemeenschappelijk nummer per geselecteerd paar. Hij heeft het winnende nummer en het erbij behorende paar grote winnaars bepaald: hun namen en adressen bewaart hij in alle geheim tot op de dag van afsluiting van de actie. Om aan dit spel deel te kunnen deelnemen en te weten of ze gewonnen hebben, moeten de deelnemers hun prioritaire chequeaanvraag die geldt als deenamebewijs, hebben opgestuurd vóór 15 augustus 2020. De namen van de twee grote winnaars die op deze wijze gekozen werden, zal hij geheimhouden tot de datum waarop het spel wordt afgesloten. De gerechtsdeurwaarders hebben zich ervan vergewist dat alle wettelijke bepalingen werden nageleefd die de acties uitstippelen en dat het reglement aan de nodige voorschriften beantwoordt. Voorstelling van de te winnen prijzen: een bankcheque van € 1.850,00 of een prijs van £ 1,580 voor de kandidaat van het winnende paar die als eerste reageert, en een cheque van € 150,00 of een prijs van £ 128 voor de tweede, en evenveel aankoopcheques met een waarde van € 5 als er deelnemers zijn in de Europese Unie, of van £ 5 als er deelnemers zijn in het Verenigd Koninkrijk die hun deelnamebon hebben teruggestuurd voor de afsluitingsdatum van het spel, nl. 15/08/2020. De maatschappij Domoti heeft het recht hun naam, adres (stad en provincie), bewegende beelden of niet (bv.foto), stem, geschriften te gebruiken voor reclamedoeleinden en als getuigenis. Domoti SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, om redenen buiten zijn wil, de actie, de modaliteiten en/of de prijs geheel of gedeeltelijk zouden worden uitgesteld of gewijzigd. Het spelreglement wordt gratis opgestuurd naar eenieder die zijn schriftelijk verzoek richt aan het adres vermeld op de catalogus van de actie. De winnaars worden op de hoogte gebracht binnen de drie maanden na afloop van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw IBAN en BIC mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt. *Bank- of aankoopcheque te overhandigen in het kader van de actie.


4 - Toekenningsvoorwaarden : Mei 2020

Uittreksel uit de voorwaarden van de actie 'een hoogtechnologisch cadeau' Domoti SAS organiseert van 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 voor zijn verschillende merken een operatie die gratis is en zonder aankoopverplichting. iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De te overhandigen cadeaus worden in toenemende waarde toegekend op basis van de omzet die tussen 1 mei 2019 en 31 oktober 2019 werd gerealiseerd. In het geval van een ex aequo wordt rekening gehouden met de cadeauaanvraag die ons als eerste heft bereikt. De te overhandigen cadeaus binnen deze actie zijn: een televisietoestel van Sony met een handelswaarde van € 290 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque, een smartphone van Samsung met een handelswaarde van € 259 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque, een soundbar van lg met een commerciële waarde van € 128,50 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque, een tablet van Danew met een handelswaarde van € 119,69 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque, een smartwatch van Cellys met een handelswaarde van € 19,90 of de tegenwaarde in de vorm van een cheque. Eenieder die deelneemt aan de actie zal minstens een zaklantaarn ontvangen met eenhandelswaarde van € 7,99. Domoti behoudt zich het recht voor uw cadeau te vervangen door een aankoopcheque ter waarde van € 7,99. Om aan deze actie deel te nemen moet de persoonlijke cadeau aanvraag, bovenaan op de bestelbon, worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de catalogus waarin de actie wordt toegelicht; bovendien moeten de op de documenten vermelde instructies vóór de afsluitingsdatum van de actie, namelijk 31/10/2020, nageleefd zijn. De voorwaarden voor toekenning evenals de lijst met klanten die in aanmerking komen voor de hoofdprijzen worden gratis opgestuurd naar eenieder die hier domoti sas - bp 20100 7700 moeskroen / postbus 7151 - 3109 ad schiedam schriftelijk om verzoekt.


5 - Toekenningsvoorwaarden: Juli 2020

Uittreksel uit de loterij modaliteiten : 7500 € te winnen: Domoti SAS organiseert van 1 juli 2020 tot 31 December 2020 voor zijn verschillende merken een spel zonder aankoopverplichting en met nadat trekking, genaamd '€ 7.500 te winnen'. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De toekenning is de volgende: een bankcheque van € 7.500.00 euro of van £ 6.545 wisselkoers van kracht op 27/04/20. De einddatum van het spel is 31/12/2020. Om aan dit spel deel te nemen, hoeft u alleen maar de deelnemingsbon terug te sturen naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie, en de instructies op de documenten na te leven. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester Gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij Domoti SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij DOMOTI SAS - Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam/Postbus 20200 - 7700 MOESKROEN (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw IBAN en BIC mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door Domoti SAS geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.


6 - Toekenningsvoorwaarden September 2020

Uittreksel uit de voorwaarden van de actie 'een bankcheque van € 1.950' : Domoti SAS organiseert van 1 september 2020 tot 28 april 2021 voor zijn verschillende merken een gratis actie zonder aankoopverplichting om zijn beste klant te belonen. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende Europese landen (België, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk) woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De te overhandigen prijs zal worden toegekend aan de klant die de grootste omzet heeft verwezenlijkt tussen 1 Maart 2020 en 31 Augustus 2020. In het geval van een ex aequo wordt rekening gehouden met de cadeauaanvraag die ons als eerste heeft bereikt. De toekenning is de volgende: een bankcheque van € 1.950 of een schenking van £1,763.80 (wisselkoers op 19/06/20) en evenveel aankoopbonnen met een waarde van € 5 als er deelnemers zijn in de Europese Unie, of van £ 5 als er deelnemers zijn in het Verenigd Koninkrijk die hun chequeaanvraag hebben teruggestuurd vóór de datum waarop het spel wordt afgesloten, nl. 28/02/2021. Om iedereen gelijke kansen te bieden, kunnen klanten die in 2019 reeds een cadeau van meer dan € 100 in ontvangst hebben genomen, geen tweede cadeau meer ontvangen in het kader van deze actie. Om aan deze actie deel te nemen, hoeft u alleen maar uw chequeaanvraag die zich boven op uw bestelbon bevindt, terug te sturen naar het adres vermeld op de catalogus betreffende de actie en de instructies op de documenten na te leven vóór de einddatum van het spel, namelijk 28/02/21. De begunstigde zal op de hoogte worden gebracht binnen de drie maanden na afloop van het spel. Voor aanvragen van cadeaus die niet gepaard gaan met een bestelling, vragen we een vaste vergoeding in de kosten voor de verzending naar u thuis van € 6,99. De voorwaarden voor toekenning worden gratis opgestuurd naar eenieder die IDEAL Praktijk - Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam er schriftelijk om verzoekt.


7 - Toekenningsvoorwaarden Oktober 2020

Uittreksel uit het loterijreglement '€ 7.500,- te winnen' (j76) Domoti SAS organiseert van 1 juli 2020 tot 31 december 2020 voor zijn verschillende merken een spel met aankoopverplichting en met trekking op latere datum, genaamd '€ 7.500 te winnen'. Iedereen die in het land Frankrijk, in Corsica (uitgezonderd de “départements et territoires d’outremer”), en in verschillende europese landen woont, en een omstandig document heeft ontvangen, kan deelnemen. De prijs is de volgende: een bankcheque van 7.500 euro of 6.545 pond, wisselkoers van kracht op 27/04/20. De einddatum van het spel is 31/12/2020. Om aan de trekking deel te nemen, hoeft u alleen de deelnamebon op te sturen naar het adres dat op de catalogus met de actie staat, en de instructies te volgen die in de documenten staan. De winnaar zal willekeurig getrokken worden door meester gobert, gerechtsdeurwaarder te Roubaix. De maatschappij Domoti SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit spel buiten haar wil om, gedeeltelijk of geheel gewijzigd wordt. Het complete reglement wordt gratis toegezonden aan iedere persoon die hier schriftelijk een verzoek voor indient bij Ideal Praktijk - postbus 7151- 3109 ad schiedam (postzegel voor aanvraag van het reglement terugbetaald op verzoek) onder vermelding van de naam van het spel. Voor elke vergoeding met betrekking tot de deelnamekosten aan het spel, gelieve uw iban en bic mee te delen samen met een bewijs van telefoon of internet (factuur,...) voor de communicatiekosten. Er zal door ideal praktijk geen enkele telefonische inlichting worden verstrekt.